Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló a Falu Város Egyesület által megvalósított TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00055 – azonosítószámú projektről

A Sárbogárdi járás, relatív jó helyzete ellenére az ország legfejletlenebb járásai közé tartozik. A város rendelkezik településfejlesztési koncepcióval és integrált településfejlesztési stratégiával is, ezen dokumentumok mentén az elmúlt években az Önkormányzat több pályázatot nyújtott be és valósított meg sikeresen, összesen mintegy 3,5-4 mrd Ft értékben. A projekt előkészítése során tartott megbeszéléseken felmerült, hogy a település erőforrásai, a lakosság és a civil szervezetek aktivitása nélkül a város belső perifériahelyzetből való kitörése szinte lehetetlen, ehhez közösségfejlesztés szükséges. Az elnyert projektekhez minden esetben kapcsolódik tájékoztatási tevékenység, amely bemutatja az adott projektet. Integráltan, komplex módon egyik pályázat sem mutatja be a lakosságnak, a civil szervezeteknek a projektek összefüggéseit, az azokban rejlő lehetőségeket. A jelenleg futó beruházások mellett már a jövőre gondolva célszerű felmérni, hogy mely területen szükségesek további beavatkozások, milyen lakossági, civil igények, kezdeményezések vannak, amelyekhez csak a tér/lehetőség hiányzik, milyen további hasznosítható adottságokkal rendelkezik a település, ezek kihasználásához, piacosításához milyen feltételek szükségesek. A stratégia, illetve a konkrétumok szintjére lefordított tervezés az egyik alapja egy város fejlesztésének. Dr. Kenessey Gyula Polgármester Úr Sárbogárd legjelentősebb személyiségei közé tartozott, a város az ő vezetése alatt, a két világháború között élte fénykorát. Ehhez akkor mind a külső, mind a belső, prosperáló körülmények rendelkezésre álltak. Annak érdekében, hogy a város ismét fejlődési pályára kerüljön, szükség van egy konszenzuson és kompromisszumon alapuló, konkrét beavatkozásokat is tartalmazó terv elkészítésére, melyet széleskörű társadalmi egyeztetés kell, hogy megelőzzön. A tervet tiszteletből Kenessey-tervnek kereszteltük.

A projekt keretében egy tanulmány kerül kidolgozásra. Az Egyesület a projekt előkészítése során – 2018 nyarán – két szakmai beszélgetésen vett részt a városban. A különböző jelen projektet is elkészítő beszélgetéseken is megfogalmazódott az igény egy szélesebb körű, társadalmi tervezés és bevonás szükségességére.

A projekt által érintett célcsoport(ok) A projekt fő célcsoportja a település teljes lakossága, illetve a városban működő civil szervezetek, lakossági kezdeményezések, ezen belül a kiemelt célcsoportok a következők:

• fiatal korosztály (25 éves korig)

• tevékenységtől függetlenül a

város civil szervezetei

• a város felnőtt lakossága • a település vállalkozói, helyi termelői, kézművesei

A tevékenységek (tanulmány, workshopok) jellegéből adódóan a projekt elsősorban az aktív korúak (18-65 évesek) érdeklődésére fog számot tartani.

Megvalósított tevékenységek 1. Tanulmány elkészítése (Kenessey-terv), amely bemutatja a város jelenlegi erősségeit, gyengeségeit és a jövőre vonatkozó terveket. Az elkészült tanulmány tematikája a tematika a következő:

 1. Sárbogárd jelene és jövője, a város bemutatása

 2. A településfejlesztési koncepció és az ITS rövid bemutatása

 3. III. Megvalósítás alatt lévő önkormányzati projektek bemutatása célcsoportok és a beruházások jellege szerint i) Infrastrukturális hátteret fejlesztő, a város élhetőségét javító beruházások ii) A lakosság közérzetét, életminőségét célzó soft programok iii) Befektetésösztönzést célzó projektek iv) Civil kezdeményezések, ötletek, járási programok

 4. IV. Megvalósítás alatt lévő egyéb pályázatok (civil, vállalati, mezőgazdasági stb.)

 5. V. Jövőre vonatkozó tervek, elképzelések, ötletek (a „hiányok”, a megvalósításhoz szükséges háttér felmérése)

 6. „2020 után”

2. Lakossági workshopok: tanulmány előkészítéséhez, a város fejlődésére, a jövőre vonatkozó igények, ötletek felmérése érdekében workshopot rendezünk.

A helyi igényeket tartalmazó, elkészült tanulmányt szintén workshop/kisebb konferencia keretében mutattuk be. A workshop 2020. szeptemberében tartottuk meg, tematikája a következő volt:

 • A vidékfejlesztés fontossága, kihívásai

 • Megvalósult-, megvalósítás alatt lévő fejlesztések áttekintése

 • Igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

 • A 2021-2027 között várható CLLD források ismertetése

 • Sárbogárdi fejlődés jövőbeni irányai, Kenessey terv bemutatása:

Az rendezvényen mintegy 30-40 fő vett részt.

A projektmenedzsment tevékenységet az Egyesület saját forrásból biztosítja.

Megvalósítás időtartama: 2019.05.20.- 2020.12.31.

Támogatás összege: 4 997 450 Ft

Letölthető dokumentumok:Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló
Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló
Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló

 

← Vissza a cikkekhez


A honlap a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával készült el