Tanulmány CLLD

Fenntarthatóság, jövőtervezés:

Sárbogárd civil szervezetei és a lakosság tájékoztatása, bevonása a város fejlesztési folyamataiba

 

Kenessey-terv

Tartalomjegyzék
1.    A jövőtervezés, fenntarthatóság és a tájékoztatás, közösségfejlesztés fontossága 4
2.    Sárbogárd jelene, jövője, a város bemutatása 7
2.1.    Földrajzi helyzet, közlekedési viszonyok: pozitív, de kihasználatlan lehetőségek 7
2.2.    Társadalom, átfordítandó negatív trendek 7
2.3.    Gazdaság: a múlt hagyatéka, a jelen negatív tendenciái, a jövő lehetőségei 18
2.4.    A Sárbogárdot körülvevő tágabb térségi tendenciák 23
3.    A városfejlesztés alapdokumentumai, a településfejlesztési koncepció és az ITS közös SWOT-analízise 26
4.    A jövőre vonatkozó fejlesztési, fejlődési lehetőségek 35
4.1.    A fejlesztések szükséges irányai a következők: 35
4.2.    Sárbogárd város célrendszerét a következő táblázat mutatja be: 37
4.3.    A célok megvalósítását szolgáló projektek, azok akcióterületi megoszlása 42
4.3.1.    Városfejlesztési akcióterületek 42
4.3.2.    A város fejlesztése érdekében az ITS-ben tervezett projektek bemutatása 50
5.    Megvalósítás alatt lévő legfontosabb önkormányzati és egyéb pályázati projektek rövid bemutatása 75
5.1.    Infrastrukturális hátteret fejlesztő, a város élhetőségét javító projektek 75
5.2.    A lakosság közérzetét, életminőségét célzó soft programok 80
5.3.    Befektetésösztönzést célzó projektek 82
5.4.    Civil kezdeményezések, járási programok 84
6.    Megvalósítás alatt lévő egyéb pályázatok (civil, vállalati, mezőgazdasági) 86
7.    A megvalósuló projektek lakossági ismertsége, véleményezése 90
8.    Jövőre vonatkozó tervek, elképzelések, ötletek 98
9.    2020 után (Összefoglalás) 111

A cikkhez tartozó 1 dokumentumot a jobboldali panelről letöltheti le!

← Vissza a cikkekhez


A honlap a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával készült el